Arkitektur

Wallinders arkitektkontors ritningsmaterial mellan åren 1940 och 2003 har donerats till Arkitekturmuseet på Skeppsholmen i Stockholm.

Tidskriften Arkitektur 98/6 är ett temanummer tillägnat Jan Wallinder.